Olymp Trade ay isang maaasahang broker, miyembro ng Financial Commission ng kategorya A. Patunay ito ng mataas na kalidad ng aming mga serbisyo at gumagarantiya sa insurance sa deposito ng bawat trader, komprehensibong suporta at mabilis na pagbibigay ng solusyon sa lahat ng isyu.
International Financial Commission

Sa Pebrero 22, 2016: Lumahok ang Olymp Trade sa internasyonal na Financial Commission. Ang pagiging miyembro ng FinaCom ay karangalan na ibinibigay lang sa maaasahan at matapat na kumpanya na paulit-ulit na nagpakita ng mataas na kalidad ng kanilang mga serbisyo.

Pagbabayad-pinsala

Hanggang €20,000 mula sa Compensation Fund kung biktima ka ng pandaraya ng broker.

Legal na tulong

Tulong sa paglutas ng iyong isyu.

Buong access

Libreng mga tutorial at impormasyon sa pag-trade para sa bawat kalahok ng Financial Commission.

Paano makipag-ugnayan sa FinaCom
  1. Una, pakilarawan ang sitwasyon sa pagsulat at pagpapadala nito sa Olymp Trade Client Relations Department.  Kadalasang sinasagot namin ang email sa oras ng negosyo, sa loob ng 24 na oras (o mas mabilis), pagkatanggap sa mensahe.
  2. Pakihintay ang resolusyon mula sa aming espesyalista sundin ang mga tagubilin.
  3. Kung hindi wastong malulutas ang iyong problema sa loob ng 14 na araw o hindi maganda ang naging mga resulta, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa Financial Commission.
  4. Maaari mong ilarawan ang problema sa site ng regulator o mag-download ng form ng kahilingan sa pdf at isumite ang napunang file sa email.
Makipag-ugnayan sa amin:
  • Olymp Trade*: support-ph@olymptrade.com
    Financial Commission: info@financialcommission.org
  • Ang site na hino-host sa domain ng olymptrade.com ay pag-aari at pinapamahalaan ng Smartex International Ltd., num. ng rehistro 1631 CTD 2017, nakarehistro sa: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
    Ang ahente ay ang Wallfort Limited; num. ng rehistro HE364695, nakarehistro sa: KPMG Center, 1-st floor, 1 Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus.